#67 Shopping with GG: MUJI

Như các bạn đã biết (hoặc chưa biết ^^), tớ có một tình yêu vô bờ bến với shopping/mua sắm, tất nhiên gồm cả mỹ phẩm. Để blog thêm phong phú, tớ sẽ thêm series "Shopping with GG" trong đó tớ sẽ đi mua đồ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng tham quan cửa [...]

#23 Muji Candles

These two days the weather here has become a lil bit more chilly... It makes me turn to my scented Muji candles, which had been sitting collecting dust on the cabinet during the summer months. These 2 candle tins are gifts from a close friend of mine. She knows that (in winter) I always light [...]