#43 Bath & Body Works Candles

Bath & Body Works (B&BW) là một thương hiệu khá phổ biến ở Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm sữa tắm, dưỡng thể, nến thơm v..v... Tớ thì không thực sự quan tâm đến mấy các sản phẩm cho bath & body của hãng lắm, vì tớ hơi dị ứng với đồ dưỡng da [...]

#23 Muji Candles

These two days the weather here has become a lil bit more chilly... It makes me turn to my scented Muji candles, which had been sitting collecting dust on the cabinet during the summer months. These 2 candle tins are gifts from a close friend of mine. She knows that (in winter) I always light [...]