Shop My Favourites

Dưới đây là link một số trang webs* tớ hay mua đồ:

>>> Mua hàng Mỹ trên trang iherb.com (link review)

>>> Cọ Chikuhodo trên CDJapan (link review)

>>> Cọ Koyudo trên CDJapan

>>> Giảm $15 khi mua hàng trên b-glowing.com

>>> Tặng 100 điểm ($5) khi mua hàng trên skincarerx.com (tớ hay mua SkinCeuticals ở đây)

>>> Giảm $10 khi mua hàng trên paulaschoice.com

>>> Mua hàng hoàn tiền trên ebates (dành cho các bạn ở Mỹ)

>>> Mua hàng hoàn tiền trên MrRebates (dành cho các bạn ở Mỹ)

>>> Mua hàng hoàn tiền trên TopCashBack (dành cho các bạn ở UK)

>>> Giảm $35 khi đặt phòng trên AirBnB

*Có thể bao gồm link affiliate

Advertisements