#90 My Sun Protection Story

Tâm Sự Chuyện Bôi Kem Chống Nắng Tớ chỉ bắt đầu bôi kem chống nắng từ hồi 24-25 tuổi, quãng 3-4 năm gần đây. Mà thời gian đầu còn bữa đực bữa cái, hoặc dùng không đủ lượng. Bây giờ khá nhiều bạn trẻ đã bắt đầu tìm hiểu về dưỡng da, trang điểm, kem [...]