#58 Diet for Good Health and Skin (1) – Food Pyramid

Quãng độ một năm trở lại đây tớ quan tâm đến chế độ ăn uống hơn một phần vì tớ cũng biết cách quan tâm đến sức khoẻ, biết lắng nghe cơ thể mình hơn, và phần khác là vì tớ muốn dưỡng da đẹp từ trong ra ngoài. Hơn nữa, hiện giờ an toàn [...]