#46 Caudalie

Post này tổng kết những sản phẩm dưỡng da của Caudalie - một thương hiệu của Pháp - mà tớ đã sử dụng. Biết đến Caudalie vào mùa hè năm ngoái và từ đấy đến nay dùng qua sản phẩm nào của Caudalie tớ cũng thấy khá hài lòng. Cảm quan chung thì các sản [...]